Nastopi

Pravila obnašanja poslušalcev na nastopih
 • 1.Na nastope ali koncerte ne zamujamo. Če se nam to zgodi, vstopimo v dvorano ob aplavzu in ne med igranjem nastopajočega.
 • 2.Pred začetkom nastopa obvezno izključimo zvonjenje mobilnih telefonov in drugih naprav, ki oddajajo zvočne signale.
 • 3.Program natančno pregledamo in ne ploskamo med posameznimi stavki skladb. V kolikor nismo prepričani, kdaj je konec cele skladbe, počakamo, da začnejo ploskati ostali.
 • 4.S fotografiranjem ne motimo nastopajočih.
 • 5.Vsakega nastopajočega pred in po nastopu nagradimo z vzpodbudnim aplavzom.
 • 6.Nastop poslušamo zbrano in s klepetanjem ne motimo nastopajočih in drugih poslušalcev.
 • 7.Poslušalci naj nastopa ne zapuščajo predčasno. S poslušanjem vseh nastopajočih izkažemo spoštljiv odnos do njihovega dela. V izjemnih primerih lahko odidemo iz dvorane le med ploskanjem.
Pravila obnašanja učencev na nastopih
 • 1.Vsak nastop je pomemben, zato se na nastop dobro pripravimo.
 • 2.Na nastope so nastopajoči dolžni priti pravočasno.
 • 3.Poskrbimo, da smo za nastop primerno urejeni.
 • 4.Na odru se pred in po nastopanju priklonimo.
 • 5.Do ostalih nastopajočih se vedemo spoštljivo in zbrano poslušamo njihovo igranje.
 • 6.Nastopi so del izobraževalnega procesa, kjer se poleg nastopanja naučimo tudi poslušanja.
 • 7.Vsak nastop je za nastopajoče izziv saj z nastopom sebi in drugim pokažemo, kaj smo se naučili s trdim delom.
 • 8.Učitelji spodbujamo učence, da čim več nastopajo.