Hišni red

VARNOSTNI UKREPI NA GŠ KRANJ

Vstop v šolo je učencem od 6 leta dalje in drugim obiskovalcem dovoljen le ob izpolnjevanju PCT pogoja in z obvezno uporabo obrazne zaščitne maske. Ob vstopu v šolo je potrebno razkužiti roke. Učenci učitelju pri pouku vsakič pokažejo evidenčni list, s katerim dokazujejo, da so se v šoli samotestirali (to ne velja za tiste učence, ki so cepljeni ali preboleli in na ta način izpolnjujejo pogoj PC, kar so z dokumentom dokazali učitelju). Pred vstopom v učilnico naj si učenci roke tudi temeljito umijejo. Uporaba maske je obvezna tudi med poukom, kadar to dovoljuje pouk inštrumentov. Izjema je le pouk baleta, kjer učencem zaradi športne aktivnosti ni potrebno nositi maske, če so na varni razdalji. Na hodnikih naj učenci, kjer se to da, upoštevajo varnostno razdaljo – 1,5-2 metra. Druge osebe, ki vstopajo v šolo, se morajo na lokaciji Poštna ulica 3 po vstopu zglasiti v tajništvu v 3. nadstropju, kjer bodo izkazale izpolnjevanje pogoja PCT. Na drugih lokacijah starši izpolnjevanje PCT pogoja izkažejo učiteljem. Starše in druge obiskovalce naprošamo, da v šolo vstopajo le v nujnih primerih. S svojim ravnanjem vsak lahko prispeva k zaustavitvi širjenja virusa COVID 19. Skupaj zmoremo!


Želimo, da se v naši glasbeni šoli vsi dobro počutimo. K temu lahko pripomore vsak, ki prihaja v šolo, če upošteva določena pravila.

Učenci prihajajo k pouku pravočasno.
V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi.
Vstop v šolo z rolerji ni dovoljen.
Preden vstopimo v prostor (učilnico, pisarno) potrkamo.
V učilnicah je za učence obvezna uporaba copat.
Učenci, ki čakajo na pouk, naj s hrupom ne motijo pouka v sosednjih učilnicah.
Učenci naj pred poukom izključijo zvonjenje mobilnih telefonov.
V šoli vsak sam odgovarja za svojo lastnino.
Predlagamo, da v šolo ne prinašate dragocenih predmetov.
Dolžnost učencev in vseh zaposlenih je vljuden in spoštljiv medsebojni odnos.

Zaposleni, učenci in njihovi starši so dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb, materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah.PRAVILNIKI:

Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah
Pravilnik o šolskem redu v glasbenih šolah