Organi šole

  • RAVNATELJICA:


    PETRA MOHORČIČ
 
  • POMOČNIK RAVNATELJICE:


    TOMAŽ KUKOVIČ
    MITJA MAROŠEK
 
  • SVET ZAVODA:


Predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Kranj:

Elena Hribernik,
Jure Kristan,
Branislav Rauter.

Predstavniki sveta staršev:

Alenka Hudobivnik (predsednica sveta staršev), kontakt: svet.starsev@gskranj.si
Matevž Jekovec,
Monika Zazvonil.

Predstavniki delavcev zavoda:

Mitja Jeršič (namestnik predsednika sveta zavoda),
Uroš Košir,
Dejan Maleš (predsednik sveta zavoda),
Bronislava Prinčič,
Tanja Rozman.

    

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA:

12. 6. 2024
9. 4. 2024
4. 3. 2024
22. 1. 2024
14. 12. 2023
23. 11. 2023
9. 10. 2023
30. 8. 2023
24. 4. 2023
27. 2. 2023
9. 1. 2023
15. 12. 2022
17. 10. 2022
7. 3. 2022
10. 1. 2022
11. 10. 2021
14. 6. 2021
2. 6. 2021
10. 5. 2021
20. 4. 2021
16. 4. 2021
8. 4. 2021
22. 3. 2021
1. 3. 2021
9. 2. 2021
8. 1. 2021
16. 11. 2020
5. 10. 2020
18. 5. 2020
7. 4. 2020
4. 3. 2020
24. 2. 2020
30. 9. 2019
4. 3. 2019
6. 12. 2018
8. 10. 2018
19. 6. 2018
1. 3. 2018
12. 2. 2018
8. 1. 2018
9. 10. 2017
26. 9. 2017
30. 8. 2017
23. 2. 2017
13. 2. 2017
23. 12. 2016
3. 10. 2016
5. 9. 2016


POSLOVNIK o delu sveta zavoda GŠ Kranj
SPREMEMBE in DOPOLNILA POSLOVNIKA o delu sveta Zavoda GŠ Kranj

 

  • SVET STARŠEV

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV:

26. 6. 2024
13. 6. 2024
28. 11. 2023
9. 10. 2023
17. 10. 2022
11. 10. 2021
5. 10. 2020
26. 5. 2020
9. 3. 2020
30. 9. 2019
8. 10. 2018
19. 6. 2018
19. 6. 2017
9. 10. 2017
19. 4. 2016
21. 6. 2016
5. 10. 2016
3. 10. 2016
9. 10. 2015

POSLOVNIK o delu sveta staršev GŠ Kranj 

STROKOVNI KOLEGIJ - VODJE ODDELKOV:

Ravnateljica Petra Mohorčič
Pomočnika ravnateljice   Tomaž Kukovič
Mitja Marošek
Oddelek za klavir in orgle: Minea Marton Levačič
Oddelek za harmoniko, harfo in petje: Dejan Maleš
Oddelek za kitaro: Uroš Usenik
Oddelek za godala: Katarina Jericijo
Oddelek za pihala: Mitja Marošek
Oddelek za trobila in tolkala: Uroš Košir
Oddelek za skupinski pouk: Franka Pavić Sodja
Oddelek za ples: Tamara Polanc
Oddelek orkestrov in zbora: Tomaž Kukovič