Izpiti na GŠ Kranj

LETNI IZPITI
Enkrat na leto (praviloma v juniju) učenci opravljajo letni izpit iz glavnega predmeta - inštrumenta in baleta. Vse podrobnosti učenci izvedo pri pouku. 


PRIVATNI IZPITI bodo predvidoma v januarju in juniju 2024.  --- NAVODILA ---

Kandidat se k izpitu prijavi najmanj 14 dni pred izpitnim rokom. Na podlagi prijave, šola pisno obvesti kandidata o terminu izpita in priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki morajo biti poravnani pred opravljanjem izpita. Cene in vsa dodatna pojasnila so navedene v zgornjih NAVODILIH.
Za pristop k izpitu je potrebno imeti izpolnjen obrazec Prijavnica k izpitu (DZS – Obr. 1,93), ki ga kandidat lahko dobi tudi na šoli. Navedena mora biti izpitna snov in druga med letom predelana snov, ki je določena z učnim načrtom za posamezen predmet. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen predmet na naši šoli. 
Izpitna komisija lahko določi, da kandidat na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.
Na izpit pride kandidat skupaj z učiteljem in korepetitorjem.