Seznam novosprejetih učencev in urniki za šolsko leto 2023/2024

Razpored novosprejetih učencev k učiteljem najdete tukaj.
Razpored novosprejetih učencev k učiteljem za dislocirano enoto Cerklje najdete tukaj.


URNIKI in SEZNAMI SKUPINSKEGA POUKA:
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
Solfeggio

Učenci za pouk Nauka o glasbi potrebujejo delovni zvezek Mali glasbeniki za ustrezen razred (npr. 3. razred - Mali glasbenik 3), ki ga kupite Mladinski knjigi na Maistrovem trgu 1 v Kranju, kjer smo jih naročili za naše učence. Izjema so učenci starejši od 10 let, ki so v skupini 1./2. razred »B program«. Ta skupina bo pri pouku potrebovala učbenik Mali glasbeniki 2.

Učenci solfeggia bodo delovni zvezek dobili pri pouku, strošek bo zaračunan pri prvi položnici prispevka staršev.


V skupinah predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice bodo pri prvi uri pouka kratki roditeljski sestanki.

V kolikor učenec upravičeno ne more obiskovati dodeljene skupine pouka NOG ali solfeggia, bomo v petek, 1. 9. 2023, od 17.00 do 17.30  učitelji NOG na razpolago v učilnici GP - v pritličju stavbe na Cankarjevi 2, kjer boste lahko predlagali spremembo termina. Predlog bomo lahko upoštevali le v primeru, če bo število učencev, ki je v skupinah omejeno, to dopuščalo.
Prosimo vas, da menjavo urnika urejate le na zgoraj opisani način in ne po telefonu ali elektronski pošti. Prav tako tega ne morejo urediti v tajništvu.
V kolikor boste termin skupine uspeli zamenjati, vas naprošamo, da o spremembi nemudoma po telefonu obvestite učitelja inštrumenta.Seznam učencev in urnik celotnega plesnega oddelka (Baletni vrtec, Plesna pripravnica, Balet, Balet plus in Sodobni ples) najdete tukaj.
Seznam učencev in urnike vseh orkestrov najdete tukaj.

POUK po urniku se začne v ponedeljek, 4. 9. 2023.
O začetku pouka orkestrov boste obveščeni s strani dirigentov.