IMMCC 2020 - Spletno pevsko tekmovanje SLO

15. 4. 2021

TEKMOVALEC / KA INSTRUMENT MENTOR KOREPETITOR DOSEŽEK

Krišelj Lovro

Petje

Hostnik Janez

Jereb Gašper

3. nagrada (8,36/10,00)

Urh Nejc

Petje

Hostnik Janez

Jereb Gašper

3. nagrada (7,86/10,00)

Grašič Jakob

Petje

Hostnik Janez

Jereb Gašper

Priznanje za udeležbo (7,10/10,00)